Żywienie Sportowców

Żywienie Sportowców

  • Ułożenie odpowiedniej podaży kalorycznej, makro i mikroskładników, rozpisanie odpowiedniego, zbilansowanego planu żywienia, uwzględniając dyscyplinę sportową, płeć, wiek, upodobania kulinarne sportowca
  • Dobór odpowiedniej suplementacji
  • Pełny proces robienia wagi w sportach walki
  • Periodyzacja żywieniowa u sportowców
images